V roce 2023 byla provedena oprava fasády věže kostela v Krásné Lípě -II. etapa.

Dotaci na opravu poskytl Státní zemědělský investiční fond (SZIF).

Průběh opravy ve foto.

 
                                                        Před opravou                                                       
               
 
 
 
Při opravě - lešení
 
 
Po opravě