Video:                   

Návštěva pana biskupa Mons. Jana Baxanta v Rybništi 25. 6. 2011